XVIII
1939


1894

1901

1910

1919

1930

1920
1939


1946

2000
XVIII - 1939

 

Dawna Karkutschstraße, obecnie ulica Świętego Wojciecha, pojawia się na planach Szczecina dopiero w ramach projektu nowego śródmieścia, po likwidacji w 1873 r. fortyfikacji otaczających miasto.

Szczecin w XVIII w. na tle siatki ulic z 1939 r., wg J. Wiśniewskiego

A - fortyfikacje szwedzkie z XVII w.;
B - fortyfikacje pruskie z XVIII w.;
C - umocnienia pruskie na Łasztowni;
D - siatka ulic z okresu międzywojennego;
E - główne drogi;
F - łąki i bagna;
G - wiatraki;
H - młyn wodny;
1 - Brama Berlińska;
2 - Brama Nakielska (obecnie Hołdu Pruskiego);
3 - Brama Panieńska;
4 - Brama Parnicka;
5 - Brama Kozia

      
     

Kalendarium historii miasta * Stare widokówki