S Z C Z E C I N
Historia i współczesny wizerunek miasta
widziany z perspektywy jednej ulicy

Karkutschstraße - ul. sw. Wojciecha

 

Album Szczecin - Ulica - Miasto
 
Album cz. 1
 
Album cz. 2
 
Album cz. 5
     
 
Album cz. 3
 
Album cz. 4
 
Album cz. 6
     

 

Album to swoisty katalog wystawy " Karkutschstrasse - ul.¶w. Wojciecha. Historia jednej ulicy w Szczecinie". Projekty fasad starych kamienic zestawiono ze współczesnymi fotografiami. Uwaga ogladającego skupia się na szczegółach i detalach umykających potocznej obserwacji. Poczynając od budynku Archiwum Państwowego położonego na rogu ulicy Jagiellońskiej i ¶w.Wojciecha rozpoczynamy wedrówkę w przeszło¶ć miasta. Reprodukcje starych dokumentów poprzedza zdjęcie Zamku Książąt Pomorskich - pierwotnej siedziby archiwum. Historia ulicy staje się pretekstem do opowiedzenia o dziejach miasta, jest zestawiona z kalendarium najważniejszych wydarzeń i krótkim zarysem historii Szczecina. Stare zdjęcia ko¶ciołów i dawnego cmentarza, barokowej bramy i przewojennej zabudowy obecnego placu Zwycięstwa to przywołanie atmosfery dawnego miasta, którą najlepiej oddają sylwetki przemykających po ulicy mieszkańców. Sepiowy nastrój dawnych fotografii i " pożółkłe" dokumenty kontrastują z współczesno¶cią osadzoną w kolorach na tle błękitnej szaro¶ci. Ta współczosno¶ć to polska obecno¶ć w tym mie¶cie i historia ostatniego pięćdziesięciolecia. To stosunek do pozostałego dziedzictwa. Motywem przewijającym się przez karty albumu jest drgowskaz z dwiema tablicami z nazwami ulic: Karkutschstrasse i ul.¶w. Wojciecha rozchodzacymi się pod kątem ostrym. W czę¶ci historycznej pierwsza jest nazwa niemicka, w czę¶ci współczesnej - nazwa polska. Dopełnieniem wizerunku jest pokazanie współczesnej architektury jak i kulturalnego potencjału miasta - muzeum galerie, teatry, filharmonia.

   

 

Copyright ©1999-2003 Szczecin Urz±d Miejski