Rozwój przestrzenny sródmiescia
od 1889 do 1931
Spis mieszkancow z 1931