S Z C Z E C I N
The history of one street in Szczecin (Stettin)
Karkutschstraße - Saint Wojciech Street


LIPSK FRANKFURT DUSSELDORF
DUSSELDORF DUSSELDORF DUSSELDORF
DUSSELDORF DUSSELDORF SZCZECIN

Kalendarium historii Miasta * Stare widokówki * Satyryczny zarys dziejów Miasta