H i s t o r i a

j e d n e j
u l i c y
Karkutschstraße
-
ul. Św. Wojciecha

Wystawa jest impresją historyczną o niewielkim miejscu w przestrzeni Szczecina, miasta leżącego w Europie na granicy Polsko Niemieckiej u ujścia Odry wpadającej do morza Bałtyckiego. Miejscu, które w różnych okresach nosiło dwie nazwy: niemiecką - Karkutschstraße i polską - św. Wojciecha. Ulica Karkutschstraße w niemieckim Stettinie istniała od 1874 roku do 1945, ulica św. Wojciecha pojawia się w polskim Szczecinie w 1945 roku i trwa do dziś. Ta swoista, wirtualna wędrówka w czasie i przestrzeni, została utrwalona na 40 planszach metrowej wysokości. Spotykają się na niej źrodła historyczne z teraźniejszością uchwyconą obiektywem aparatu fotograficznego. Reprodukcje, stare pocztówki, mapy, rysunki - projekty kamienic, stare dokumenty, zdjęcia archiwalne i współczesne - wszystko to buduje wyobrażenie ulicy, konfrontując jej przeszłośc z teraźniejszością w najbardziej materialnej, źródłowej formie. Ślady przeszłości stanowią obok pamięci dawnych i współczesnych mieszkańców jedyny pomost pomiędzy teraźniejszością a światem minionym. To właśnie one nie pozwalają pozostać obojętnym wobec pytania o tożsamość tego miejsca i zmuszają do poszukiwania odpowiedzi na pytania, które przez wiele lat pozostawały zakryte milczeniem.

Next